2020.04.01 - Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS będzie przysługiwać samozatrudnionym i przedsiębiorcom prowadzącym mikrofirmy i zatrudniającym do 9 osób. Przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek zarówno za samych siebie, jak i swoich pracowników. Zwolnienie będzie dotyczyło składek za okres marzec-maj 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest rejestracja firmy przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo w przypadku samozatrudnionych miesięczny przychód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może wynieść więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli więcej niż 15 681 zł.

Należy jednak pamiętać, że to nie jedyne warunki, jakie trzeba spełnić. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS, nie mogą jednocześnie zalegać z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (na dzień 31 grudnia 2019 r.). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zalegał z opłacaniem składek na okres dłuższy niż rok, ale zdążył podpisać z ZUS-em umowę o rozłożenie należności na raty.

Co istotne, zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS nie oznacza utraty prawa do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy zachowują też prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Oczywiście pod jednym warunkiem, że przed 1 lutego 2020 r. opłacali dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Szczegółowe informacje i wniosek - kliknij.