2018.04.18 - Konkurs INNOVATOR MAŁOPOLSKI

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego organizuje, już po raz dwunasty, regionalny konkurs dla innowacyjnych firm sektora MŚP.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z siedzibą w Małopolsce, którzy mogą startować w 4 kategoriach: firma mikro, firma mała, firma średnia oraz startup.

Firmy, które zgłoszą swój udział w konkursie powinny posiadać sukcesy w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub

wdrażać nowe technologie, innowacyjne rozwiązania produkcyjne, usługowe, marketingowe czy organizacyjne wywodzące się z polskich jednostek naukowych.

Kapituła Konkursu wybierze 4 najbardziej innowacyjne firmy Małopolski roku 2018, które następnie zostaną ogłoszone, zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystej gali z udziałem władz lokalnych oraz mediów.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkową statuetką oraz prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Innovator Małopolski”.

Nagrodzone firmy mogą liczyć na szeroką promocję nie tylko na rynku regionalnym czy krajowym, ale również zagranicą.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: www.innovatormalopolski.pl

Rekrutacja firm chętnych do udziału w konkursie już ruszyła i potrwa do 30 kwietnia 2018 roku.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.