2018.02.05 - Ruszył nabór do projektu Młodzi Aktywni Samodzielni

Już dzisiaj tj. 05.02.2018 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Młodzi Aktywni Samodzielni.

Formami wsparcia w projekcie są:

 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo indywidualne/wsparcie psychologiczne/coaching
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty z autoprezentacji
 • szkolenia
 • bony szkoleniowe
 • staże
 • bony stażowe
 • bony na zasiedlenie
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • bony na zatrudnienie
 • subsydiowane zatrudnienie
 • opieka Mentora

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki.

Warunki uczestnictwa:

 • wiek 15 - 29 lat
 • miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego w woj. małopolskim, w jednym z  powiatów: oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim
 • osoby niepracujące — bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji finansowanej ze środków publicznych)
 • niebędące uczestnikami innego projektu realizowanego na terenie woj. Małopolskiego w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie: www.aktywnisamodzielni.pl