2017.12.11 - Ostatnie miejsca w projekcie Nowy Start

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do odbycia płatnego stażu bądź szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
• miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego i/lub miejsce pracy w woj. małopolskim, w jednym z wymienionych powiatów: oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim, w tym:
• osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
lub
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
lub
• osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS (z ww. powiatów).
 
Więcej informacji - tel. 338447344