2017.11.14 - Klaster LifeScience Kraków serdecznie zaprasza  na spotkanie SIG (Special Interest Group) poświęcone tematyce Biogospodarki

Spotkanie odbędzie się  29 listopada, w godz. 10:00-14:00 w  Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu na ul. Gospodarczej 24.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Biogospodarka jest jednym z kluczowych zagadnień ujętych w Regionalnej Strategii Innowacji Małopolski, zawartym w ramach inteligentnej specjalizacji „Nauki o Życiu”. Środowiska biznesowe i naukowe związane profesjonalnie z tematem od dawna wyrażają potrzebę zdefiniowania regionalnej strategii, której celem byłoby ukierunkowanie współpracy i efektywne wykorzystanie funduszy regionalnych, krajowych i europejskich przeznaczonych na rozwój tego sektora gospodarki.

Spotkanie Grupy Tematycznej Klastra LifeScience Kraków ma na celu przedyskutowanie możliwości zwiększenia konkurencyjności firm uczestniczących w jednym łańcuchu wartości np. produktów rolnych i spożywczych. Chcemy zachęcić do podjęcia działania i pokazać możliwości wykorzystania dostępnej wiedzy i doświadczeń dla wsparcia rozwoju pojedynczej firmy.

Rola Klastra polega na wspieraniu współpracy, której rezultatem są innowacje, czyli nowe pomysły i technologie wdrożone do praktycznego zastosowania z korzyścią dla zainteresowanych. Pomagamy znaleźć i wdrażać takie rozwiązania, które budują konkurencyjność firm. Pomagamy znaleźć partnerów, technologie i fundusze. Pomagamy zwiększyć skalę działania i wyjść poza tradycyjne rynki. LifeScience Kraków należy do wąskiego grona Krajowych Klastrów Kluczowych, co oznacza większe możliwości działania i osiągania rezultatów.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie i dyskusja na temat perspektyw rozwoju biogospodarki w Gminie Oświęcim i całym Regionie Małopolski oraz wypracowanie wspólnego stanowiska i uwarunkowań dla realizacji wspólnej strategii rozwoju tego sektora.

Zapraszamy firmy, organizacje pozarządowe, władze lokalne i inne przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie zyskać podejmując współpracę w ramach Klastra LifeScience Kraków.

Zapisy przyjmowane są za pomocą  formularza