2017.10.06 - Od 1 stycznia 2018 r. Jednolity Plik Kontrolny VAT dla przedsiębiorców

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.


Kto składa JPK
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

  •     od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
  •     od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
  •     od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa


Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:   

  •     od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
  •     od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa


JPK na żądanie obejmują:

    księgi rachunkowe – JPK_KR
    wyciąg bankowy – JPK_WB
    magazyn – JPK_MAG
    faktury VAT – JPK_FA
    podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
    ewidencja przychodów – JPK_EWP.


Więcej informacji: http://www.finanse.mf.gov.pl