W Oświęcimiu o rozwoju Małopolski Zachodniej

Otwierając spotkanie Marszałek Marek Sowa podkreślił, że samorząd regionalny chce wykorzystać potencjały w subregionach województwa i zbudować silne partnerstwo regionalne, co zostało wpisane jako jeden z priorytetów przyjętej we wrześniu Strategii Województwa na najbliższe lata. Przypomniał także, że władze regionu zaczynają myśleć o nowej koncepcji polityki rozwoju regionalnego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej UE. -  Zależy nam na tym, aby w naszej debacie zainicjować myślenie o pozytywnej zmianie w tej części województwa - przekonywał Marek Sowa. - Otwieramy dziś debatę na poziomie regionalnym, która będzie toczyła się równolegle z tą na temat przyszłej polityki spójności i kształtu budżetu w UE - dodał.

Istotną częścią rozpoczętych w trakcie spotkania prac była dyskusja o najważniejszych projektach, które powinny zostać uzgodnione w ramach partnerstwa subregionalnego i mogłyby uzyskać wsparcie z przyszłego programu regionalnego w latach 2014-2020, finansowanego z funduszy europejskich. Konferencja w Oświęcimiu, to pierwsze z pięciu spotkań w subregionach. Pozostałe będą dotyczyć rozwoju subregionów: tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Konferencje subregionalne rozpoczynają prace nad wspólnym przygotowaniem programów rozwoju dla poszczególnych obszarów województwa, uwzględniających niepowtarzalny charakter subregionu, unikalne potencjały oraz specyficzne potrzeby jego mieszkańców zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

W konferencji wzięło udział 120 osób reprezentujących kluczowe instytucje i środowiska z terenu Małopolski Zachodniej.

źródło: malopolskie.pl