13.06.2017 - Nowe umiejętności dojrzałych pracowników 

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pracodawcy będą mogli zapewnić dojrzałym pracownikom konieczne kursy, ale także lepsze warunki zatrudnienia. Nabór wniosków rusza 30 czerwca.

 

 

Dzięki środkom z RPO WM dofinansowane zostaną projekty szkoleniowe i doradcze, które mają na celu opracowanie przez pracodawców strategii zarządzania wiekiem lub wdrożenie w życie jej poszczególnych elementów. Pieniądze mogą zostać wykorzystane także na wyposażenie stanowisk pracy, które mają zapewnić pracownikom lepszą ergonomię oraz bezpieczeństwo stanowisk pracy. Wsparte finansowo zostaną również działania, dzięki którym utrzymane zostanie zatrudnienie, zwłaszcza wśród pracowników powyżej 50 roku życia. 

O dotacje mogą ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 7 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania unijnego wynosi 85%. 

Nabór rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do końca lipca 2017 r. 

Szczegółowe informacje o naborze>>

Weź udział w szkoleniu!

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem Funduszy Europejskich mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Punktach Informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

22 czerwca br. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (Typ projektu B). Zapraszamy w szczególności: przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacje pozarządowe.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego