2017.04.07 - Białoruskie Forum Przemysłowe 2017, 23-26 maja 2017 r.,Mińsk, Białoruś

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Białoruskiego Funduszu Finansowego Wsparcia Przedsiębiorstw do udziału w Białoruskim Forum Przemysłowym 2017, które odbędzie się w dniach 23-26 maja 2017 r., w Mińsku

Białoruskie Forum Przemysłowe to międzynarodowa platforma ułatwiająca nawiązywanie współpracy pomiędzy dużymi firmami i przedstawicielami sektora MŚP, w szczególnoście w zakresie poszukiwania podwykonawcy.

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z organizatorami wydarzenia

Dane kontaktowe:

P. Elena Kirinovich

tel./fax: (+375 17) 298 21 11, 298 21 42.

Więcej informacji:  www.belarp.by