2017.01.20 - Aktualne konkursy dla MŚP

Przypominamy o ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursach dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Doradztwo dla MMSP - 31.08.2016 - 31.03.2017 r.
 

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/