10-lat działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.z o.o.

16 marca 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbyła się konferencja "Polityka rozwoju regionu a perspektywy Małopolski Zachodniej". Organizatorzy konferencji przedstawili korzyści płynące z inwestowania na terenie Małopolski Zachodniej. O konkretnych efektach pomocy funduszy europejskich opowiadał Marszałek Województwa Małopolskiego - Taka jest rola samorządu regionalnego, aby wspierać przede wszystkim przedsiębiorców, bo od efektów rozwoju naszych firm będzie zależała zasobność naszego regionu – podkreślił Marek Sowa. Marszałek zaprezentował również cele Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020.

Udziałowcy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej: Prezydent Miasta Oświęcim – Pan Janusz Chwierut, Wójt Gminy Oświęcim – Pani Małgorzata Grzywa oraz Starosta Oświęcimski – Pan Józef Krawczyk podsumowali 10-letni okres działalności Spółki. Prezes Zarządu – Pani Agnieszka Kmiecik przedstawiła dotychczas zrealizowane działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Oświęcimskim.

Organizatorami konferencji byli: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim i Powiat Oświęcimski.


       

Autor zdjęć: Urząd Gminy Oświęcim - Rafał Lorek


Folder podsumowujący 10 lat działalności CBMZ Sp. z o.o.