Załączniki:

umowa spółki

DANE URZĘDOWE

Adres siedziby:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

Zarząd Spółki:

Agnieszka Kmiecik (Prezes Zarządu)

Rada Nadzorcza:

Jolanta Szczerbowska (Przewodnicząca)
Jarosław Kisiołek (Sekretarz)
Radosław Folga

NIP: 549-21-21-389
REGON: 356371746

nr w KRS: 0000053973 - Sąd Rej. dla Krak.-Śródm. w Krakowie - XII Wydz. Gosp. KRS.

data rozpoczęcia działalności:: 18.10.2001 r.

kapitał zakładowy: 6.245.000,00 zł

Inspektor Ochrony Danych:

Bożena Pyka - iod@cbmz.pl

do góry