AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

Informujemy, że nabór wniosków w ramach Pożyczek płynnościowych POIR został zakończony!

więcej

INKUBATORY
INKUBATORY

Głównym celem działalności Oświęcimskich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest stworzenie warunków do powstania nowych i rozwoju istniejących mikro, małych oraz średnich firm. Rozpocznij działalność gospodarczą u nas, skorzystaj z naszej oferty!

więcej

NOWY START 2
NOWY START 2

Zwolnili Cię z pracy? Jesteś na wypowiedzeniu z winy pracodawcy? Skorzystaj z darmowych form wsparcia w ramach projektu Nowy Start 2: doradztwa zawodowego, poradnictwa indywidualnego, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia.

więcej

MŁODZI AKTYWNI SAMODZIELNI
MŁODZI AKTYWNI SAMODZIELNI

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

do góry